ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek érvényessége a megbízás megadásával a vevő által elismertnek minősül.
Vevő Általános Üzleti Feltételeinek érvényességéhez az ET Surface Products Kft. kifejezett írásbeli elismerése szükséges.

Az árut csak a vevő kifejezett kívánságára és költségére biztosítjuk.

A fizetés történhet az ET Surface Products Kft. számlájára átutalással, vagy készpénzben.

Amennyiben nem állapodnak meg kifejezetten valami másban, a számlákat legkésőbb szállításkor kell kiegyenlíteni. Vevőnek nincs joga az ET Surface Products Kft. követeléseit bármilyen jogalapú, állítólagos ellen igényekkel elszámolni.

Az árak mindig HUF-ban értendők és nem foglalják magukban a törvényes ÁFÁ-t.

 

Ellenkező megállapodás nélkül a szállítás mindig a vevő telephelyére történik. A szállítási költség a megrendelőt terheli. A házhoz szállítás ingyenes, 10 tábla 12 mm-es anyag 13 tábla 8 mm-es és 16 tábla 6 mm-es anyag esetén. A nélkül, hogy ezt szavatolná, az ET Surface Products Kft. – lehetősége szerint a szállítás lehető legkedvezőbb megszervezésére törekszik a vevő megbízásából. A szállítás várható időpontja minden esetben az ET Surface Products Kft. számlájára történt utalás, vagy a készpénzes fizetés megtörténte után kerül visszaigazolásra.

 

Amennyiben az ET Surface Products Kft. szerződési kötelezettségeit vis major okából vagy olyan egyéb okból, amely nem áll az ET Surface Products Kft. hatalmában, mint például természeti katasztrófák, háborús események, kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, megrendelő által okozott késedelem, stb., nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel és a vállalási határidő módosul.

 

Az ET Surface Products Kft. fenntartja tulajdonjogát a szállított árura annak teljes kifizetéséig.

 

Oltalmi jogok: Az ET Surface Products Kft. minden esetben minden jogot fenntart magának az ET Surface Products Kft. által előállított tervezetekkel, rajzokkal, stb.-vel kapcsolatban. Az ilyen dokumentáció és a tárgyak bármiféle továbbadása és egyéb sokszorosítás nem megengedett.
A vevő teljes mértékben garantálja, hogy azoknak a tárgyaknak az előállítása, melyeket az általa közölt adatok szerint gyártanak le, nem sérti harmadik fél oltalmi jogait.

 

Szavatosság: Az áru esetleges hiányosságait haladéktalanul, legkésőbb azonban a szállítás keltétől számított 2 napon belül írásban jelenteni kell az ET Surface Products Kft. -nek. A szavatosság iránti jog minden esetben megszűnik a szállítás keltétől számított hat hónapon belül.
Jogos kifogás estén az ET Surface Products Kft. -nek, választás szerint, pótolnia kell, ki kell javítania a hibás árut vagy az értékcsökkenés mértékében vissza kell térítenie az árát.

 

Különféle rendelkezések: A vevő a szerződésből eredő jogait az ET Surface Products Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik félre.
Amennyiben a jelen feltételekben foglalt valamelyik záradék semmisnek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát, az érvénytelen záradék pedig a még megengedett mértékre redukáltnak minősül.
Szerződő felek minden egyéb itt nem rendezett kérdésre a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik magukra nézve kötelezőnek.

 

 

 

 

 

 

Iratkozz fel

A legújabb híreinket és csapatunk újdonságait elsőkézből tudhatod meg.

Sikeresen feliratkoztál. Köszönjük!