Az alábbi szállítási és fizetési feltételek érvényessége a megbízás megadásával a vevő által elismertnek minősül.
Vevő Általános Üzleti Feltételeinek érvényességéhez a Meinbecken.com S.R.O.  kifejezett írásbeli elismerése szükséges.

 

Az árut csak a vevő kifejezett kívánságára és költségére biztosítjuk.

A fizetés történhet a Meinbecken.com S.R.O. számlájára átutalással, vagy készpénzben.

Amennyiben nem állapodnak meg kifejezetten valami másban, a számlákat legkésőbb szállításkor kell kiegyenlíteni. Vevőnek nincs joga a Meinbecken.com S.R.O. követeléseit bármilyen jogalapú, állítólagos ellen igényekkel elszámolni.

Az árak mindig EUR-ban értendők és nem foglalják magukban a törvényes ÁFÁ-t, valamint az esetleges további adókat.

 

Ellenkező megállapodás nélkül a szállítás mindig a vevő telephelyére történik. A házhoz szállítás ingyenes, 10 tábla 12 mm-es anyag 13 tábla 8 mm-es és 16 tábla 6 mm-es anyag esetén.  Ezen felül, a szállítás abban az esetben is ingyenes, ha a Meinbecken.com S.R.O. összevont (több megrendelő együttes mennyisége) szállítása eléri a fenti mennyiségeket. Anélkül, hogy ezt szavatolná, a Meinbecken.com S.R.O. – lehetősége szerint a szállítás lehető legkedvezőbb megszervezésére törekszik a vevő megbízásából. A szállítás várható időpontja minden esetben a Meinbecken.com S.R.O. számlájára történt utalás, vagy a készpénzes fizetés megtörténte után kerül visszaigazolásra.
Amennyiben a Meinbecken.com S.R.O.  szerződési kötelezettségeit vis major okából vagy olyan egyéb okból, amely nem áll a Meinbecken.com S.R.O. hatalmában, mint például természeti katasztrófák, háborús események, kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb., nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel.

 

 

Oltalmi jogok: A Meinbecken.com S.R.O minden esetben minden jogot fenntart magának a Meinbecken.com S.R.O által előállított tervezetekkel, rajzokkal, stb.-vel kapcsolatban. Az ilyen dokumentáció és a tárgyak bármiféle továbbadása és egyéb sokszorosítás nem megengedett.
A vevő teljes mértékben garantálja, hogy azoknak a tárgyaknak az előállítása, melyeket az általa közölt adatok szerint gyártanak le, nem sérti harmadik fél oltalmi jogait.

 

Szavatosság: Az áru esetleges hiányosságait haladéktalanul, legkésőbb azonban a szállítás keltétől számított 2 napon belül írásban jelenteni kell a Meinbecken.com S.R.O -nak. A szavatosság iránti jog minden esetben megszűnik a szállítás keltétől számított hat hónapon belül.
Jogos kifogás estén a Meinbecken.com S.R.O -nak, választás szerint, pótolnia kell, ki kell javítania a hibás árut vagy az értékcsökkenés mértékében vissza kell térítenie az árát.

 

Különféle rendelkezések: A vevő a szerződésből eredő jogait a Meinbecken.com S.R.O kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik félre.
Amennyiben a jelen feltételekben foglalt valamelyik záradék semmisnek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát, az érvénytelen záradék pedig a még megengedett mértékre redukáltnak minősül.
A felek – a vitatott értéktől függően – megállapodnak a Komarnói Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében, melynek a felek alávetik magukat.